vzor odstoupení od kupní smlouvy

vzor odstoupení

Odstoupení od smlouvy zakoupené prostřednictvím internetového e.shopu provozovaného společností Šimandl s.r.o., V Lužánkách 268/8, Plzeň, IČ 45349177

V ...................dne .........................

Dne ....................... jsem zakoupil/a prostřednictvím Vašeho internetového obchodu na webových stránkách www.aevysousece.cz následující zboží – přesná identifikace: ....................................................................................................

Na základě § 53 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od uzavřené kupní smlouvy týkající se výše uvedeného zboží ve14denní lhůtě od převzetí zboží. Zakoupené zboží vracím spolu s tímto dopisem na Vaší adresu.
Zaplacenou částku prosím vraťte v zákonné třicetidenní lhůtě na účet číslo ..................................., vedený u ..................................

V .......................dne........................

...............................................................................................................
jméno, příjmení, doručovací adresa

...............................................................................................................
podpis

Dopis doporučujeme zaslat prokazatelným způsobem
Podrobnější podmínky odstoupení jsou také popsány v obchodních podmínkách uvedených na našem internetovém obchodě
Ke zjednodušení komunikace prosíme přiložte kopii nákupního dokladu

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info